BTJ-häftet recenserar Under jorden

En dag får Isabella och hennes farmor besök. Det är en man och en kvinna som kommit för att berätta för Isabella att det är dags att infinna sig på Artes Magia, en skola för ungdomar med övernaturliga krafter. Där ska hon få lära sig vilket som är hennes baselement och hur hon hanterar det för att sedan kunna välja hur hon bäst kan tjäna mänskligheten. På den underjordiska skolan finner sig Isabella snart till rätta och börjar få vänner.

– Teresa Vihtma, BTJ-häftet nr 23, 2020

Läs mer om Alexandra Anter