Cyril Hellman recenserar Jag, du, vi

“Bonnier går i denna bok från det högst introverta och ensamt personliga till kanske det näst mest personliga då den kretsar kring jagets relation till partnern. Lika mycket även av det gemensamma och det motsatta men även det blir ju en tolkning av ‘du’ och ‘vi’ från jaget. Temat är en relations utveckling, rörelse och förändringar mellan vad jag uppfattar som två sköra individer. . Det är öppet och finstämt på ett stundom närmast andligt sätt. Positivt är att Bonnier inte använder sig av radbrytningar just därför att det medför att det inte blir för mycket poesi vilket det övergripande, utskrivna temat (jag, du, vi) skulle förlorat på. Radbrytningar kan i värsta fall också bli jobbigt och pretentiöst. Ibland blir det dock för mycket sinnesintryck och ord. Jag tror att vissa poem skulle tjänat på att skalats ner än mer. Men oftast är det väldigt fint, enkelt och klart som en av de inledande:

Jag har inget att förädla inget att bygga upp och
rasera eftersom jag är spunnen synvilla för mig
själv”

Läs hela recensionen på Recensionsportalen

Läs mer om Johan Rantala Bonnier