Filosofiska verk

Under år 2021 kommer förlaget att ge ut  filosofiska verk. Första verket – en essä om Sanning – är skrivet av idéhistorikern och filosofen Bernt Gustavsson. Det andra verket är den klassiska essän Dialogues concerning natural religion (posth. 1779) av David Hume. Den som har översatt essän är filosofen Robert Callegard; Robert är forskare och knuten till filosofiska institutionen vid Stockholms universitetet.

Förnekelse av och strävan efter sanning I vetenskap, filosofi, litteratur, konst och politik

Frågan om sanning har blivit en av vår tids huvudfrågor, samtidigt som den har långa och djupa spår i människans historia. Det som gör frågan omedelbart aktuell är själva förnekandet av sanning, uttryckt i ord som ”alternativa fakta” och ”postsanning”. Frågan kom att aktualiseras genom händelser som presidentvalet i USA och i frågan om Brexit, Storbrittaniens utträde ur EU. I den framväxande populismen är förnekandet av klimatförändringar och andra vetenskapligt belagda fakta, exempel på tvivel på den vetenskapliga sanningen. Svaret från vetenskapen har mest varit ett försvar för objektiva, hårda Fakta och Sanning med stort S. Detta har framstått som det dominerande, ibland enda svaret på frågan om sanning.

I den här essän söker jag hur en strävan efter sanning ter sig inom olika områden som vetenskap, litteratur, konst och politik. Olika områden har olika begrepp för sanning och jag söker ge exempel på vilken slags sanning vi finner inom dessa. Frågan om sanning har inget enkelt svar. Den är komplex och mångtydig som genom olika perspektiv kan ges olika svar genom vilka vi själva kan bilda oss en uppfattning.

Bernt Gustavsson