Sveriges största fototävling

Prispott: 50 000 kronor
  • Första pris 35.000 kr
  • Andra pris 10.000 kr
  • Tredje pris 5.000 kr
*För eventuella skatter, sociala avgifter eller dylikt ansvarar författaren.

De 25 bästa bilderna publiceras i en fotobok som ges ut av förlaget Ekström & Garay till julen 2021. Vinnarna erhåller 2 st. exemplar av boken. De vinnande bidragen presenteras också i Opulens samt Skånska Dagbladet under september 2021.

Tema ”Skriva med ljus”

Ordet fotografi kan härledas från grekiskan och betyder just ”skriva med ljus”. Och nu lämnar vi ett mörkt år bakom oss. Vaccinet och våren är här!

Tolka som du vill

Något som tydligt kan ses i årsväxlingen eller som kastar ett ljus över det som ej kan uttryckas med ord. Eller något helt annat. Tolkningarna av temat är oändliga!

Alla kan delta

Såväl fotografer med systemkamera som mobilfotografer kan delta. Tävlingen är öppen för alla som följer tävlingsreglerna!

Tid: Tävlingen är öppen 1 april – 30 juni 2021. Vinnarna presenteras den 1 september 2021.

Samarbetsparter: Tävlingen genomförs av kulturmagasinet Opulens och förlaget Ekström & Garay i samarbete med Skånska Dagbladet och Sparbanken Syd.

Jury

De vinnande bidragen väljs ut av en jury bestående av 

ekstrom-garay
opulens
skanska-dagbladet
sparbanken-syd

Villkor

  • Man behöver teckna en årsprenumeration på kulturmagasinet Opulens, om man inte prenumererar sedan tidigare.
  • Årsprenumerationsavgift ska erläggas i samband med att tävlingsbidraget skickas in och senast den 30 juni 2021.
  • Bilden ska vara oss tillhanda senast den 30 juni 2021.
  • Bilden får inte tidigare ha publicerats i bokform.
  • Den tävlande måste äga alla rättigheter till bilden.
  • Endast ett tävlingsbidrag (en bild) per person.

Rättigheter

Genom att bidraget skickas in för tävlan kommer rättigheterna för bilden att tillfalla förlaget Ekström & Garay i två år under vilket förlaget har ensamrätt till den. Efter två år återgår fullständiga rättigheter till fotografen, dock har förlaget fortsatt rätt att ge ut den tryckta fotoboken och erhålla dess royalty. Vinnarna erhåller en ersättning i form av prispengar och fysiska utgåvor av boken. Vinarna ges möjlighet att erhålla ytterligare exemplar av boken till ett rabatterat pris.

Kontakt

Frågor angående tävlingen besvaras på mail paul@ekstromgaray.se

Gör så här för att delta!

Steg 1: Prenumerera på Opulens

Om du inte prenumererar på Opulens sedan tidigare, teckna en årsprenumeration här.

Steg 2: Skicka in ditt bidrag

Fyll i formuläret nedan och tryck på Skicka