Inte jag

Daniel Sandin

Inte jag är en samling dikter i vilka den individualistiska nutidsmänniskan konfronteras med sina existentiella grundvalar. Dikterna rör sig i skärningspunkten mellan individ och kollektiv och bildar tillsammans en uppfordrande spegel som reflekterar en och samma fråga: Vem är du?