Muren

Carl Martin Säfström

En åtta meter hög betongmur har rests kring Stockholm och alla personer med utländsk bakgrund har tvingats flytta från staden. Innanför muren får vi följa en till synes alldaglig, högst grubblande och osäker akademiker som lever upp tack vare en nyfunnen vänskap och kärlek. Vår (anti)hjälte dras dock motvilligt in i en plan vars syfte är att försöka rasera muren.

Muren är en insiktsfull roman om livets stora och små spörsmål, en uppgörelse med vårt nutida samhälle och en varning om hur framtiden mycket väl kan se ut om vi fortsätter på den trångsynta väg vi slagit in på.