Om tiden hör

Anna Ström

Jag minns händerna
Jag minns att det fanns händer
Det fanns händer som höll
Jag minns att det fanns händer som höll mjukt
som vore de försiktiga och ömsinta
Som om du höll av mig

Om tiden hör är en finstämd poesidebut där Anna Ström med lågmäld och klar stil skriver fram ett kvinnligt perspektiv på vardag, kropp och barn.

I diktsamlingen ryms skilda röster och liv som speglar kvinnors historia och verklighet. Texterna rör sig i såväl tvättstugor och natur som mellan generationer. Klangbotten är de gemensamma erfarenheterna och blicken är hela tiden kvinnans.

”Ströms dikter är borrkärnor ur historien men de har också en riktning framåt”, säger Pontus Arvstrand, förläggande redaktör.

Om tiden hör är Anna Ströms första diktsamling. Hon har tidigare medverkat med dikter i kulturtidskrifter och antologier samt gett ut La vida loca – röster från gängens El Salvador, utgiven på Bokförlaget Atlas.