fbpx
Foto: Ahmet Kurt
Foto: Ahmet Kurt

Stina Nilsson Bassell

Stina Nilsson Bassell är född och uppvuxen i sommarstaden Västervik 1963. Tonårstiden, och de tidiga vuxenåren tillbringade hon i Linköping. Det var i tonåren som de första dikterna kom till i Sankt Annas skärgård, på caféet, eller vid Stångån. Hon hamnade sedan i Norrköping där hon fick uppleva både hjärnblödningar och den stora kärleken. Då kom skrivandet igång på allvar.

Stina har frilansat som reporter, är utbildad journalist, och har alltid haft penna och papper med sig som sina trognaste vänner. Hon har många strängar på sin lyra och har sjungit i jazzband samt målat tavlor. En del av de tidigare bokomslagen är hennes egna tavlor.

2010 kom debuten Sagan om smått och gott och i rask följd kom första diktboken Eldens aska. Idag har Stina tio publicerade verk (roman, saga, dikt). Några av hennes dikter har också blivit sångtexter som hon framfört med sin sambo på Västerviks caféer och på Norrköpings Kulturnatt.

Sveriges Författarfonds 1-årigt arbetsstipendium, 2015
Region Östergötland Honnörsstipendium, 2015
Motivering Honnörsstipendium:
”Stina Nilsson Bassell tilldelas Region Östergötlands honnörsstipendium för sitt enastående författarskap som rymmer många av livets frågeställningar kring det personliga och det allmänmänskliga.
Hennes inlevelseförmåga och erfarenheter som gestaltas i hennes skrivande gör hennes böcker till meningsskapande och till levande litteratur för läsaren.”


På Ekström & Garay: Kärleken är en sekatör – samlade dikter (2019)

Böcker av Stina Nilsson Bassell

Kärleken är en sekatör

I denna samlingsvolym ingår dikter från tre av Stina Nilsson Bassells tidigare diktsamlingar; Luftens sötma, Vattnets ådra och Eldens aska.

”Stina skriver om det stora och det lilla och hon låter dessa mötas i många av dikterna. Ett mikro- och makrokosmos som tydligt är åtskilda men som kommer att mötas och bli ett. Den lilla människan i det oändliga universum, där fruktan och längtan efter det oändliga blir till en mänsklig företeelse, ett mikrofenomen i det faktiska oändliga universum.” – Tidningen Kulturen

Recension av Kärleken är en sekatör på bloggen Evas bokhylla