fbpx
Foto: Ahmet Kurt
Foto: Ahmet Kurt

Tom Sandqvist

Tom Sandqvist är inte bara en internationellt uppmärksammad konstvetare, utan även känd som skönlitterär författare. Han har också verkat som konstnär och utställningsproducent. Han har gett ut romanerna Det turkiska huset (2002), Romanen om örfilen (2015) och Efterlämnad egendom (2017), flera konstvetenskapliga studier fokuserade på den central- och östeuropeiska modernismen och den östjudiska kulturen samt en lång rad essäsamlingar. Kanske är Tom Sandqvist, skriver Tuva Korsström i Från Lexå till Glitterscenen, den som mest konsekvent hållit fast vid ursprungsidealet, det djärva, provokativa utforskandet av en inre verklighet.

Tom Sandqvist har prisbelönats av bland andra Svenska Akademien, Holger Schildts förlag, Svenska Litteratursällskapet och Finlands Svenska Television (romanpriset). 2019 erhöll han Längmanska Kulturfondens stora kulturpris.


På Ekström & Garay: Titta, en krokodil! Anton Tjechov och Isaak Levitan – en berättelse (2019)

Böcker av Tom Sandqvist

Titta, en krokodil! En av Anton Tjechovs bästa vänner var konstnären Isaak Levitan. Tom Sandqvist har skrivit en essäistisk fiktion kring den komplicerade vänskapen mellan Antosja och Levitasja, som de själva kallade sig. Båda var centrala gestalter i det konstnärliga och litterära Ryssland under slutet av 1800-talet, både deltog i det livaktiga sällskapslivet i Moskva, men på olika villkor, Tjechov som sonson till en livegen, Levitan som ”papperslös” jude samtidigt som de antisemitiska strömningarna tilltog i styrka i synnerhet efter mordet på kejsar Alexander II. Det som band dem samman var känslan av ett ömsesidigt utanförskap, ett slags av vemod präglat främlingskap i tillvaron.