“Piratenland utgår från texter av Fritiof Nilsson Piraten för att berätta om Piratens geografi och inspirera och tipsa om besöksvärda platser, främst i sydöstra Skåne. Piratens liv i Malmö och Lund berörs också. Det finns många andra böcker om Österlen, men just detta grepp förefaller unikt. Målgruppen kan nog vara både Österlenbor och besökare. De viktigaste platserna behandlas häradsvis, även om det är lite svårt att förstå ordningen i vilken orterna presenteras. Ekströms text är lättsam och journalistiskt rättfram, med en lagom blandning av fakta och skrönor. Illustrationerna är många: en del äldre vykort, tidningsbilder m.m., men framför allt Mia-Maria Lindbergs nutida fotodokumentation av miljöer och platser.”

– Johan Brinck, BTJ-häftet nr 16, 2021.

Läs mer om Tomas Ekström

Läs mer om Mia-Maria Lindberg