fbpx

Vår historia

I december 2018 träffades författarna Tomas Ekström och Melker Garay på Grand Hotell i Lund. De diskuterade litteratur och eftersom de båda också var verksamma som förläggare föll det sig naturligt att samtalet kom in på bokutgivning, och beslutet att starta ett gemensamt förlag togs ganska snart. En månad senare bildades förlaget Ekström & Garay.

För Ekström & Garay är det av stor betydelse att värna om mångfald inom litteraturen och att ge människor möjlighet att med hjälp av det skrivna ordet ge uttryck för sina kreativa förmågor. Att vara lyhörd för författares integritet och ambitioner är A och O. Verksamheten präglas av engagemang och långsiktigt tänkande. 

Förlaget Ekström & Garay vilar på tre pelare. Den första är traditionell utgivning där förlaget ekonomiskt står för utgivningen. Den andra är ett upplägg där vi erbjuder författaren att medfinansiera utgivningen. Nämnas bör att Ekström & Garay är ett kvalitetsförlag; många manus blir refuserade då de inte uppfyller våra krav. Den tredje pelaren är vår satsning på klassikerutgivning. Det finns många klassiker i vårt litterära kulturarv som riskerar att bli bortglömda; dessa vill vi uppmärksamma genom nya utgåvor.

Förlaget eftersträvar att inom en snar framtid ha en bokutgivning som är bred och uppmärksammad. Ekström & Garay är ett förlagshus som har kommit för att stanna.

Formgivning och produktion

Tomas Ekström

Tomas Ekström

Tomas Ekström är redaktör, författare och grafisk formgivare. Han startade upp litteraturtidskriften Serum i Malmö i slutet av 90-talet och har sedan dess arbetat med böcker och litteratur i olika former. Idag är han bland annat redaktör för Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet – Sveriges största litterära sällskap.

Förlagschef

Melker Garay

Melker Garay

Melker Garay är författare och konstnär. Han driver också kulturtidskriften Opulens – Sveriges ledande kulturmagasin på nätet – där han även skriver artiklar.

Ansvarig redaktör

Zara Szekér

Zara Szekér

Zara är utbildad språkvetare, med en fil. kand. i svenska språket. Hon har även läst kurser som förlags- och bokmarknadskunskap samt litteraturvetenskap vid Lunds universitet, och har utöver detta arbetat som frilansande redaktör och skribent i många år.

Redaktör

Susann Wilhelmsson

Susann Wilhelmsson

Susann Wilhelmsson är poet, bibliotekarie, lektör och skrivpedagog med mångårig erfarenhet av att leda kurser i kreativt och självbiografiskt skrivande. Till våren 2020 utkommer hon med sin sjätte diktsamling.

Redaktör

Alva Kling

Alva Kling

Alva har en examen i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Därtill har hon studerat franska med inriktning mot fransk litteratur i Paris. Hon har tidigare varit verksam som bland annat frilansande redaktör, lektör och översättare av barnböcker.

Redaktör och projektledare

Pontus Arvstrand

Pontus Arvstrand

Pontus är verksam som författare och redaktör. Han har tidigare läst bland annat litteraturvetenskap och förlagsutbildningen vid Lunds universitet.

Förlagskoordinator

Emma Gran

Emma Gran

Emma Gran har arbetat som biblioteksassistent och frilansskribent. Hon har en fil. kand. i historia och var under sin studenttid redaktör för Historiska Studentföreningen KLIOs populärvetenskapliga tidskrift.

Förlagsassistent

Linnéa Kron

Linnéa Kron

Linnéa Kron har studerat förlags- och bokmarknadskunskap, historia samt medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Hon har även arbetat som biblioteksassistent och redaktör för den populärhistoriska studenttidningen Vox Clamantis.

Grafisk formgivare

Jovanna Mendes de Souza

Jovanna Mendes de Souza

Jovanna har en magisterexamen i kommunikationsdesign med inriktning på bokdesign, från Central Saint Martins College of Arts and Design i London. Jovanna har över 10 års erfarenhet som grafisk formgivare och har ett stort intresse för typografi, bokbindning och traditionella trycktekniker.

Klassikeransvarig

Clemens Altgård

Clemens Altgård

Clemens Altgård är författare, litteraturkritiker och översättare av dansk- och engelskspråkig lyrik och prosa. Därtill var han medlem i poesigruppen Malmöligan som var verksamma i slutet av 1980-talet. Han har även skrivit pjäser och på 1990-talet var han medförfattare till essäboken Om retrogardism.

Sociala medier

Jessica Roseen

Jessica Roseen

Jessica har en media, kommunikation och PR-examen vid Örebro universitet. Hennes stora intressen är litteratur och film.

Marknadsförare

Christian Wåhlander

Christian Wåhlander

Christian har tidigare jobbat som redaktör, bland annat på kulturmagasinet Opulens. Han är även skribent och pjäsförfattare.

Ekonomiassistent

Alla Donskaja

Alla Donskaja

Alla har erfarenhet inom kontor och administration. Hon tar bland annat hand om förlagets hantering av förlagsdokument och utskick.

Webbutvecklare

Ulf Öhlén

Ulf Öhlén

Ulf har arbetat med mjukvaruutveckling sedan mitten av 90-talet, inledningsvis för Windows, men senare alltmer för webb. Han studerade datavetenskap på DSV i Kista.