fbpx

Vår historia

I december 2018 träffades författarna Tomas Ekström och Melker Garay på Grand Hotell i Lund. De diskuterade litteratur och eftersom de båda också var verksamma som förläggare föll det sig naturligt att samtalet kom in på bokutgivning, och beslutet att starta ett gemensamt förlag togs ganska snart. En månad senare bildades förlaget Ekström & Garay.

För Ekström & Garay är det av stor betydelse att värna om mångfald inom litteraturen och att ge människor möjlighet att med hjälp av det skrivna ordet ge uttryck för sina kreativa förmågor. Att vara lyhörd för författares integritet och ambitioner är A och O. Verksamheten präglas av engagemang och långsiktigt tänkande. 

Förlaget Ekström & Garay vilar på tre pelare. Den första är traditionell utgivning där förlaget ekonomiskt står för utgivningen. Den andra är ett upplägg där vi erbjuder författaren att medfinansiera utgivningen. Nämnas bör att Ekström & Garay är ett kvalitetsförlag; många manus blir refuserade då de inte uppfyller våra krav. Den tredje pelaren är vår satsning på klassikerutgivning. Det finns många klassiker i vårt litterära kulturarv som riskerar att bli bortglömda; dessa vill vi uppmärksamma genom nya utgåvor.

Förlaget eftersträvar att inom en snar framtid ha en bokutgivning som är bred och uppmärksammad. Ekström & Garay är ett förlagshus som har kommit för att stanna.

TOMAS EKSTRÖM

tomas klas ekstrom 2011

Tomas Ekström är redaktör, författare och grafisk formgivare. Han startade upp litteraturtidskriften Serum i Malmö i slutet av 90-talet och har sedan dess arbetat med böcker och litteratur i olika former. Idag är han bland annat redaktör för Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet – Sveriges största litterära sällskap.

MELKER GARAY

melker_garay-liten

Melker Garay är författare och konstnär. Han driver också kulturtidskriften Opulens – Sveriges ledande kulturmagasin på nätet – där han även skriver artiklar.

SUSANN WILHELMSSON

Susann_w liten

Susann Wilhelmsson är poet, bibliotekarie och skrivpedagog med mångårig erfarenhet av att leda kurser i kreativt och självbiografiskt skrivande. Hon är utgiven med fem diktsamlingar.

ANN-CHARLOTTE SANDELIN

ann charlotte s 1

Ann-Charlotte Sandelin är journalist och har arbetat som redaktör, reporter, fotograf och redigerare/grafisk formgivare. Under åren 2010–2019 har hon drivit den lokala nättidningen Kultursidan.nu i östra Östergötland.

MOA REDEVALL

moa

Moa Redevall är kommunikatör och digital strateg. Hon har studerat Digitala kulturer – med fokus på sociala medier och storytelling – vid Lunds universitet.

ANNA BERGSTRÖM

anna

Anna Bergström är koordinator med specialitet på marknadsföring, events och utbildning. Med bakgrund som egenföretagare och coach verkar Anna för att förlaget ska stötta sina författare på bästa sätt.