fbpx

Vår historia

I december 2018 träffades författarna Tomas Ekström och Melker Garay på Grand Hotell i Lund. De diskuterade litteratur och eftersom de båda också var verksamma som förläggare föll det sig naturligt att samtalet kom in på bokutgivning, och beslutet att starta ett gemensamt förlag togs ganska snart. En månad senare bildades förlaget Ekström & Garay.

För Ekström & Garay är det av stor betydelse att värna om mångfald inom litteraturen och att ge människor möjlighet att med hjälp av det skrivna ordet ge uttryck för sina kreativa förmågor. Att vara lyhörd för författares integritet och ambitioner är A och O. Verksamheten präglas av engagemang och långsiktigt tänkande. 

Förlaget Ekström & Garay vilar på tre pelare. Den första är traditionell utgivning där förlaget ekonomiskt står för utgivningen. Den andra är ett upplägg där vi erbjuder författaren att medfinansiera utgivningen. Nämnas bör att Ekström & Garay är ett kvalitetsförlag; många manus blir refuserade då de inte uppfyller våra krav. Den tredje pelaren är vår satsning på klassikerutgivning. Det finns många klassiker i vårt litterära kulturarv som riskerar att bli bortglömda; dessa vill vi uppmärksamma genom nya utgåvor.

Förlaget eftersträvar att inom en snar framtid ha en bokutgivning som är bred och uppmärksammad. Ekström & Garay är ett förlagshus som har kommit för att stanna.

Formgivning och produktion

Tomas Ekström

Tomas Ekström

Tomas Ekström är redaktör, författare och grafisk formgivare. Han startade upp litteraturtidskriften Serum i Malmö i slutet av 90-talet och har sedan dess arbetat med böcker och litteratur i olika former. Idag är han bland annat redaktör för Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet – Sveriges största litterära sällskap.

Förlagsstrateg

Melker Garay

Melker Garay

Melker Garay är författare och konstnär. Han driver också kulturtidskriften Opulens – Sveriges ledande kulturmagasin på nätet – där han även skriver artiklar.

Redaktör

Susann Wilhelmsson

Susann Wilhelmsson

Susann Wilhelmsson är poet, bibliotekarie och skrivpedagog med mångårig erfarenhet av att leda kurser i kreativt och självbiografiskt skrivande. Hon är utgiven med fem diktsamlingar.

Redaktör

Ann-Charlotte Sandelin

Ann-Charlotte Sandelin

Ann-Charlotte Sandelin är journalist och har arbetat som redaktör, reporter, fotograf och redigerare/grafisk formgivare. Under åren 2010–2019 har hon drivit den lokala nättidningen Kultursidan.nu i östra Östergötland.

Sociala medier

Moa Redevall

Moa Redevall

Moa Redevall är kommunikatör och digital strateg. Hon har studerat Digitala kulturer – med fokus på sociala medier och storytelling – vid Lunds universitet.

Klassikeransvarig

Clemens Altgård

Clemens Altgård

Clemens Altgård är författare, litteraturkritiker och översättare av dansk- och engelskspråkig lyrik och prosa. Därtill var han medlem i poesigruppen Malmöligan som var verksamma i slutet av 1980-talet. Han har även skrivit pjäser och på 1990-talet var han medförfattare till essäboken Om retrogardism.

Förlagsassistent

Emma Gran

Emma Gran

Emma Gran har arbetat som biblioteksassistent och frilansskribent. Hon har en fil. kand. i historia och var under sin studenttid redaktör för Historiska Studentföreningen KLIOs populärvetenskapliga tidskrift.

Marknadsföring

Zara Szekér

Zara Szekér

Zara Szekér är utbildad språkvetare, med en fil. kand. i svenska språket. Hon har även läst kurser som förlagskunskap och litteraturvetenskap, och har utöver detta arbetat som frilansande redaktör och skribent i många år.

Webbutvecklare

Ulf Öhlén

Ulf Öhlén

Ulf har arbetat som utvecklare/programmerare sedan mitten av 90-talet, inledningsvis med applikationer för Windows, men har gradvis kommit att syssla allt mer med webbutveckling. Studerade datavetenskap på DSV i Kista.