fbpx
bibliotek-beskuren

Har du skrivit något du vill ge ut?

Skicka in manus med hjälp av formuläret nedan.

Övriga ärenden och frågor: info@ekstromgaray.se

Vänligen observera

  • Vi tar endast emot originalmanus skrivna på svenska (översättningar går förstås bra).
  • Vi läser endast hela manus, skicka alltså inte bara ett synopsis.
  • Vi tar inte emot manus i pappersform, endast via mail som Word-dokument eller PDF (Times New Roman, storlek 12, radavstånd 1,5).
  • Vi ansvarar ej för manus i pappersformat som vi inte har beställt, och kan inte skicka dessa i retur.
  • När du skickar ett manus till oss vill vi be dig att döpa filen med ditt namn och manustitel, enligt följande mall: “auguststrindberg-rödarummet.doc”, detta för att underlätta vår hantering då vi får in väldigt många manus.
  • Bifoga även ett följebrev där du presenterar dig själv och ditt manus, exempelvis genre, om du har blivit utgiven tidigare och om texten redan har genomgått någon form av redaktionellt arbete.
  • Läs om hur vi hanterar personuppgifter här

Så här går processen till