Bernt Gustavsson

Samarbetet med Ekström-Garay förlag har fungerat alldeles utmärkt. Om man skriver eller ringer och undrar något i utgivningen så svarar alltid Alva, som är litterär chef. Hon har koll på det mesta och ger klara besked. Så kommer en redaktör, Anders, som gör ett mycket noggrant och professionellt arbete. Ja det är vad man kan önska sig som en svävande författare som inte riktigt vet vad han vill eller ska göra. Det blir ett slags god vägledning som underlättar det tunga arbetet att skriva. Så kommer formgivaren efter semestern och gör det hela fulländat. Excellent.

Bernt Gustavsson, författare till Strävan efter sanning i postsanningens tid.