Peter Carelli

I boken En synnerligen vacker och blomstrande stad sammanfattas de senaste rönen om staden Norrköpings mångfasetterade historia, från sen vikingatid ända fram till 1800. Arbetet med boken har pågått i åratal. Tack vare ett nära samarbete med formgivaren Mark Olson fick boken till sist sin form och omfattning (816 trycksidor och över 1 000 illustrationer). När jag presenterade det långt gångna bokprojektet för Melker Garay möttes jag av en genuin nyfikenhet och öppenhet. Han förstod helt mina författarambitioner och min bedömning av bokinnehållets värde. Mycket glädjande valde också Ekström & Garay att utge boken. Slutresultatet är enligt min mening mycket gott, mina förväntningar har näst intill överträffats.

Peter Carelli, författare till En synnerligen vacker och blomstrande stad.