”POSTSANNING inleds med en bra idéhistorisk definition av språkets ställning inom filosofi och hur dagens språkfilosofi definieras. Alltså den problematiseringen av språk som arbetats fram framför allt av filosofen Ludwig Wittgenstein och senare lingvistiken Noam Chomsky.

Det råder inget tvivel om att den här författaren är intelligent. Som den inledande analysen av språkforskning skvallrar om verkar han grubbla mycket kring språket och dess mekanismer liksom idrottsmannens behov av regler.”

Läs hela recensionen på Recensionsportalen

Läs mer om Matthis Kempe-Bergman