Klassiker

Enligt Italo Calvino läser man inte klassikerna av tvång eller respekt utan av kärlek. Han definierar också en klassiker som en bok som aldrig upphört att tala till oss. Genom att läsa klassiska litterära verk kan vi bättre förstå människans natur och lättare begripa en komplicerad omvärld.

I en tid när litteraturen får konkurrens från andra medier är det viktigt att hitta nya vägar för bokläsandet. Och ett sätt är att ta tillvara på de klassiker som finns i vår kultur, det vill säga ge ut dessa litterära skatter i nyutgåvor. Ledsamt vore det om de tynade bort ur det kollektiva minnet.

Vi på förlaget Ekström & Garay kommer att satsa på klassiker och då inte enbart på de som finns inom den inhemska litteraturhistorien utan vi har även en idé om att ge ut ett pärlband av internationella klassiker i nyöversättning. Det fina med att ge ut en utländsk klassiker i ny språkdräkt är att texten förlänas fräschör och därmed också blir lättare för nutida läsare att tillägna sig.

Det är också så att den samtida litteraturen i hög grad skapas i dialog med den litteratur som hör gårdagen till. Den äldre litteraturen utgör bakgrund och kontext för det som skrivs idag. Det är ytterligare en anledning till att vi vill synliggöra och lyfta fram ett urval av texter som fått klassikerstatus. Se det gärna som Ekström & Garays sätt att bidra till kampen för ökad bildning och ett ökat läsintresse hos en bred allmänhet.

Clemens Altgård

Illustratör: Anx Kupiainen

Illustratör: Anx Kupiainen

Först ut med svenska klassiker blir Victoria Benedictssons Folkliv & småberättelser. Det är en bok som varit slutsåld sedan länge men som nu kommer ut i nytryck på Ekström & Garay. Folkliv & småberättelser har förärats med ett förord av Åsa Dahlberg, museichef på Hörby Museum.

Illustratör: Anx Kupiainen

Illustratör: Anx Kupiainen

Under våren 2021 kommer Ekström & Garay starta utgivningen av sin klassikerserie – utländsk litteratur. Det första verket blir en nyöversättning av några av H C Andersens ofta förbisedda men högt aktade berättelser, bland annat Skuggan. För översättning och urval står Jonas Rasmussen, som har flera högkvalitativa översättningar från danska bakom sig.

Illustratör: Anx Kupiainen

Illustratör: Anx Kupiainen

William Makepaece Thackeray (1811–63) innehade i sin samtid en betydande ställning som författare. Även om hans position idag är orättvist marginaliserad råder det inget tvivel om att det är en författare med stora kvalitéer. I sina romaner är Thackeray en satirisk mästare som elegant och spirituellt levandegör ett brett porträttgalleri ur sin samtids England.

Snobbarnas bok, som i original utkom första gången 1848 och nu är den andra titeln i Ekström & Garays internationella klassikerserie, häcklar Thackeray brittiska överklassattityder och lanserar det idag vedertagna begreppet snobb.