”Både vardagshjältar och pestsmittade. Kort stubin, extrem trötthet och ångest. Men också fördjupade relationer till både familjemedlemmar och arbetskamrater. ’Coviden har berikat mitt arbetsliv, mitt liv’, säger en av de intervjuade i boken ’Första vågen’. Staffan Ekegren har gjort djupintervjuer med 25 undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på covid-iva vid olika sjukhus i landet under 2020. ”

Läs hela recensionen i Kommunalarbetaren

Läs mer om Staffan Ekegren