Om logotypen


Förlagets logotyp består av två delar. Bokstäverna och blomman. Vad gäller bokstäverna så har vi valt våra efternamn – Ekström och Garay. Anledningen till detta är att vi stolt står bakom allt det som förlaget ger ut. Istället för att använda oss av ett intetsägande namn, väljer vi våra egna namn för att därmed garantera exklusivitet, integritet och kvalitet.

Vi har till logotypen valt typsnittet Cirkular. Det är som vi ser det ett stilfullt typsnitt som står för flexibilitet och mångsidighet, något som passar förlaget i en tid av ständig förändring.

Mellan efternamnen Ekström och Garay har vi använt oss av ligaturen & – en sammansmältning av bokstäverna E och t, alltså Et; ”och” på franska. Det har vi gjort eftersom det ger associationer till sammanhållning och kontinuitet. Vi är övertygade om att vi som förläggare kommer att vara verksamma så pass länge att förlaget får en framträdande roll i Litteratursverige. Alldeles riktigt tror vi på vår utgivning.

Vad beträffar vår blomma så står den för livskraft och symboliserar viljan att förverkliga sig som människa. Dess färger och lyster ger inspiration att växa. Den är en metafor för berättarens dröm om att en dag få blomma upp i sitt författarskap.

Melker-2016-BlommanDani