Dialoger om naturlig religion

David Hume

Robert Callergård (övers.)

I sitt filosofiska verk Dialoger om naturlig religion låter den skotska upplysningsfilosofen David Hume sina fiktiva karaktärer Philo, Demea och Cleanthes debattera Guds existens. Att Gud finns är de rörande överens om, trätoämnena består i hur Guds natur ska uppfattas, och om mänskligheten ens är kapabel att komma till någon insikt om gudomen ifråga.

Samtidigt diskuteras huruvida religion och vetenskap skulle kunna förenas i en ”naturlig” religion; ett aktuellt ämne på 1700-talet, men väl så relevant än idag.