Genom lager av gardiner

Britta Valkama Ingestedt

Höstens färger

Åldrandet bjuder upp till dans.

Jag klär mig i höstens färger

klarrött gult och orange

dovt grått och svart.

Vi dansar till ackompanjemang

från löv som faller

från vågornas skvalp

och vindens sus.

I kulisserna skuggor

från det nedlagda sågverkets tak

som böljar sig mjukt i vattnet.

Ungbjörkar

som nyss slagit ut.

Och några uppdragna båtar på land.

Genom lager av gardiner är en diktsamling som gestaltar upplevelsen att som åldrad förflyttas mellan en yttre och inre verklighet. Dikterna blir till en resa i tid och rum, mellan dåtid, nutid och framtid. En resa under vilken gammalt kan omformas och nytt skapas.