Himmel och jord är skilda åt

Cecilia Persson

Där Veronica växer upp tycker grannarna att hon har världens snällaste föräldrar. Att vara snäll och ärlig är viktigt i Veronicas familj. I själva verket belönas sällan uppriktighet, utan Veronicas vardag präglas av hennes rigida och likgiltiga mor. Veronica kan inte minnas att hennes mamma någonsin sagt att hon älskar henne.

När Veronica träffar Tord ser hon en väg ut; de finner en samhörighet i sina utanförskap och dysfunktionella familjerelationer. Men har någon av dem egentligen någon chans att finna lycka, eller har det förflutna åsamkat så mycket skada att det är för sent?

Himmel och jord är skilda åt är en utvecklingsroman om psykiskt våld och frigörelse. En stillsam och melankolisk roman över fyra decennier från 70-talet och framåt, där läsaren kastas mellan hopp och förtvivlan. Mentalt våld och längtan efter kärlek löper som två sammantvinnade röda trådar, där läsaren får följa Veronicas kamp för frigörelse – från barndom till ålderdom.