Historien om Karl Retters äventyr, sannskyldigt framlagd av Sebastian Vegræus

Karl Petter Äng

Det finns fortfarande läsfantaster i vår tid! Och en av dem kommer här: Karl Retter av Raftö. Han har läst den gamla klassikern Don Quijote så många gånger, att han — när vi möter honom — själv är redo att ge sig ut på äventyr på de bohuslänska länsvägarna helt på quijotiskt vis. På sin cykel, Rosinanta, vill han avhjälpa allt som är fel och orättvist, han vill göra världen hövisk ånyo — och besegra jätten Fiffel Fulingblick utanför restaurangen Berga Bistro, för att inte tala om sjömonstret vid Parsetjärns rastplats.

Historien om Karl Retters äventyr, sannskyldigt framlagd av Sebastian Vegræus är en parafras på Miguel de Cervantes Saavedras Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha. Det är en historia om sken och verklighet, litteraturens betingelser och om livets rikedom.