Historien om Karl Retters äventyr, sannskyldigt framlagd av Sebastian Vegræus handlar om Karl Retter som förläst sig på klassikern Don Quijote. När vi möter honom är han precis redo att ge sig av på sin begagnade damcykel, Rosinanta, för att följa sin idol och förebild i spåren. På sin väg till Värmlands hjärta, där han är lovad ett tornerspel och sin hjärtas dam, Linnea av Lundby, gör han otaliga berömda äventyr, inte minst det som äger rum på åkern utanför Berga Bistro, cirka Åmål, där han möter jätten Fiffel Fulingblick i en klassisk envig.

Boken inleds med ett manifest för den glada litteraturen.

Karl Retters äventyr är en parafras på Miguel de Cervantes Saavedras Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha. Det är en historia om sken och verklighet, litteraturens betingelser och om livets rikedom.