Kungens niding

Lars Trygve Solli

Norge, Sverige och Danmark åren 1497–1502. Den nordiska unionen knakar i fogarna. I Norge sitter svenskättade Knut Alvsson som landets främste adelsman och innehavare av rikets största länskomplex. Med rötter i den svenska adelssläkten Tre Rosor har han sedan flera generationer ett ansträngt förhållande till de danska unionskonungarna – och bestämmer sig
för att göra uppror mot styrande kung Hans.

Kungens niding blandar verklighet och fiktion, men den grundläggande tråden följer verkliga händelser. De flesta offentliga begivenheter som framställs – rättarting, riksrådsmöten och slag – har faktiskt ägt rum. Först och främst är den likväl en roman om de dramatiska händelser som kom att få avgörande betydelse för utvecklingen inom hela Norden.