När det brister

Bobby Kikumu

Gomspalt och krokiga fingrar

Kort i rocken och rasifierad

Homosexuell och vegan

En nagel i ögat på vithetsnormen köttnormen heteronormen

Här kommer stormen

När det brister är fem försök att fånga längtan och dra ut den i ljuset för allmän beskådan.