Vår tids sanna profeter. En personlig inblick i BDSM:s förtrollande värld

Eva Forstén

”Om man ska sammanfatta en gemensam grund som BDSM vilar på, så är samtycke det första jag associerar till. Begreppet återkommer ständigt som någon slags demokratisk grundregel för den ömsesidiga respekt de flesta inom rörelsen hävdar är alldeles nödvändig för att alla inblandade parter ska njuta och känna sig trygga med varandra. ’Samtyckeshjulet’ är en slags symbol för vikten av överenskommelse mellan parterna.”

Vad betyder det att dominera någon eller att underkasta sig? Vem utövar BDSM? Har rörelsen någon påverkan på värderingar gällande kärlek, sexualitet och relationer i dagens Sverige? På denna självupplevda upptäcktsresa erbjuds läsaren en studie i drivkraft och motiv, lust och njutning.Men berättelsen innefattar även problematiserande och samhällsanalys. Boken pekar på BDSM-kulturens kommunikations- och samtyckespotential men varnar även för mörka sidor och fällor.