Veckans bästa böcker

Önskar du beställa flertal ex för bibliotek, bokhandel, undervisning eller annan verksamhet mejla direkt till: info@ekstromgaray.se

När livet kläds i ord – en essä om livsberättande och skapande av mening

Håkan Jenner

– En bok för reflektion! Här skildras hur vi människor är engagerade i en ständig berättelse om vårt liv och vår plats i världen. Läsaren får ta del av berättelser ur livet, tänkares tankar om livets grunder och en inblick i den fängslande teorin om livet som berättelse – hur vi genom berättande, i inre monologer och samtal, skapar mening och ger innebörd och sammanhang åt livet.

Boken har recenserats i Bibliotekstjänst/BTJ-häftet (nr 15, 2020) där Helena Kubicek Boye skriver: ”Författaren är professor emeritus i pedagogik och hans essä kan utgöra en god grund för samtal kring berättandet som fenomen, men även som reflektionsmaterial på både individ- och gruppnivå. […] Det är en tänkvärd bok som väcker funderingar om att göra livet och dess förlopp begripligt.”

När livet kläds i ord vänder sig till alla som ser på livet i begrundande stunder. Det är en bok för enskild reflektion, liksom för samtal i läsecirkeln.

 

Önskar du beställa flertal ex för bibliotek, bokhandel, undervisning eller annan verksamhet mejla direkt till: info@ekstromgaray.se

Önskar du beställa flertal ex för bibliotek, bokhandel, undervisning eller annan verksamhet mejla direkt till: info@ekstromgaray.se

Se även förra veckans böcker!