Vera Sandberg – Sveriges första kvinnliga ingenjör