Alekuriren intervjuar Olivia Espinoza Tapper

Äventyr genom fönstret är en berättelse om en flicka vars mamma och pappa omkommit i en bilolycka. För att hantera sorgen använder flickan sin fantasi och den leder henne till en hemlig plats.

– Jag känner en flicka som har förlorat sin pappa och hon berättade för mig att fantasin var till stor hjälp i sorgearbetet. Utifrån det har jag fått min inspiration, berättar Olivia.

Läs intervjun på Alekuriren