Bernur recenserar Allt som brinner upp i ett avsked

”Bäst fungerar det när Persson släpper taget om alla dessa samtalspartners: ’vi som är bortom, bortanför räddning, kan anta vilka former och / skepnader, som vi behagar; Karhögstorg är ett avbränt hus, hjärtat brann / ner till grunden, det som finns kvar är aska, förkolnade resten av hur / man berättar om hitom, i skärvorna och fragmentens brutna berättelser / Hon som var jag är borta’.”

Läs hela recensionen på Blogspot

Läs mer om Cecilia Persson