Bokprat: #2 Johan Rantala Bonnier – diktsamlingen Ak(c)ne

Johan Rantala Bonnier berättar om diktsamlingen Ak(c)ne. Det är modern och surrealistisk poesi vars tema om akne, trasiga relationer, verklighetsflykt, frigörelse, återupprättelseströmmar ut i ett aldrig sinande ordflöde. Samtliga texter är självupplevda ögonblicksbilder och porträtterar på ett intensivt sätt psykisk ohälsa inifrån och ut.

Bokprat produceras av förlaget Ekström & Garay.

Läs mer om Johan Rantala Bonnier