Bokrelease för Sjömat – den ätbara mångfalden i havet

”Bokreleasen skedde på kl.18 den 13:e oktober i den gamla hörsalen från 1920-talet på Göteborgs naturhistoriska museum (som även är min arbetsplats). Salen har varsamt renoverats och är populär för olika möten. Det kom ett 40-tal åhörare som först fick en presentation av mig och om mindre kända ätliga djur och växter vid västkusten, och därefter bjöds på bubbel och förplägnad bestående av tång (köttblad och sloke) och creme fraiche med sjöpungsfond, överstrött med blåmusselpulver. Allt medan jag signerade böcker.”

Läs mer om Kennet Lundin