Bokrelease på Nobel Prize Museum den 4 mars 2020

Lanseringen av Anders Bromans roman Tobakshandlaren på Broadway ägde rum på Nobel Prize Museum i Gamla Stan i Stockholm kvällen den 4 mars. Ett drygt femtiotal intresserade hade hörsammat inbjudan. Kvällen inleddes med att Erika Lanner, chef för museet, hälsade välkommen och gav en kort beskrivning av museets verksamhet. Jakob Broman introducerade författaren, som därefter berättade om bokens tillkomst. Med ett bildspel visades några av de viktigaste platserna i berättelsen om invandraren Gustafs kamp för ett gott liv på Manhattan i början av nittonhundratalet. Kvällen avslutades med boksignering.