Borås Tidning intervjuar Hanna Nordlander

Dikterna i Stillna, som utkommer på Lundaförlaget Ekström & Garay, handlar om en pappa, en dotter och ett alkoholmissbruk. Det är ett tema som bottnar i hennes egen bakgrund.

– Det känns lite läskigt att ge ut den här boken, eftersom den är självbiografisk och handlar om ett ämne som är känsligt för mig. Få människor i min omgivning vet sanningen, för jag har aldrig tidigare varit öppen med den, berättar Hanna Nordlander.

Läs intervjun i Borås Tidning (prenumeration krävs)