BTJ-häftet recenserar Ad lib

”Inledningsdikten innehåller tankar om ljuden som skapades av vinden långt innan människan existerade; ’enförmusik’. De avslutande dikterna behandlar fågelkvitter och de upptagna ljuden från ’Den sjungande kometen’ 67P i universum. Mellan dessa ytterligheter formuleras tjugosju dikter som uttrycker olika perspektiv, synpunkter, aspekter och episoder ur flera tonsättares liv, ögonblicksbilder, betydelsefulla händelser, samhälleliga förhållanden, skaparkraften, passionen, historiska brytpunkter och själva musikens rytm, instrumenten och dess påverkan på lyssnaren. Dessutom lite humor där hemmakvällens dialog och stämningsläge förstärks med musikaliska termer.”

– Mats Linderoth, BTJ-häftet nr 12, 2021

Läs mer om Niklas Törnlund