BTJ-häftet recenserar Anton Westman

När den begåvade och språkkunniga faster Solveig försvinner från sjukhuset får brorsonen Jakob i uppdrag att leta efter henne. […] Alla fyrar kring höstens långa kust är en vacker, språkligt utmanande och detaljrikt arbetad berättelse om vad som är friskt eller inte, vilka rötter vi kanske har – eller inte, och om att avstånden ibland är längre ju närmre man bor. En drömsk saga med stark och konkret koppling till vårt moderna samhälle.

– Annette Larsson, BTJ-häftet nr 1, 2021.

Läs mer om Anton Westman