BTJ-häftet recenserar Äta livet med stor sked

”När biskopar och andra andliga ledare skriver memoarer handlar det mycket sällan om så osminkade och öppenhjärtiga hågkomster som i denna självbiografi av förra biskopen i Härnösand Tuulikki Koivunen Bylund (f. 1947). Här finns allt från kärlekssvek och cancerbehandlingar till interiörer från såriga kyrkliga konflikter. Antagonister och svekfulla karlar nämns visserligen inte vid namn, men det känns ibland som att läsa en nyckelroman när man anar vem som döljer sig bakom de oförblommerade beskrivningarna. Det är lättläst. Och självutlämnande.”

– Christer Hugo, BTJ-häftet nr 7, 2021

Läs mer om Tuulikki Koivunen Bylund