BTJ-häftet recenserar Baklängesbibeln

Baklängesbibeln består av tretton noveller, varav några tidigare har publicerats. Texterna har till övervägande del sin utgångspunkt i en bibelpassage, exempelvis Uppenbarelseboken 21:1; “Och jag såg en ny himmel och en ny jord.” […] Här finns en lidelse att tränga bakom de mytologiska berättelsernas kulisser och se alternativa perspektiv. Texterna är fantasifullt expansiva, välskrivna och genomtänkta.

– Mats Linderoth, BTJ-häftet nr 24, 2020

Läs mer om KG Johansson och Jan Ferm