BTJ-häftet recenserar Berövade underliv och själar

Berövade underliv och själar belyser på ett mycket lättfattligt och otvunget sätt olika kvinnors smärtsamma upplevelser i samband med barnafödande. Bemötande och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är centrala begrepp. Boken är viktig och kommer att vara ett betydande stöd för kvinnor inför kontakt med förlossningsvården, men även för personal som möter dessa kvinnor.

Helhetsbetyg: 4.”

– Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 16, 2021.

Läs mer om Felicia Ferreira