BTJ-häftet recenserar De som flyter

”Anton driver omkring i Malmö, Köpenhamn och Lund och hamnar i den ena mer obehagliga situationen än den andra. Är det sjukdomen eller är han en förtappad människa? August Martinsson låter oss komma under skinnet på sin huvudperson med alla de desperata, smärtsamma känslor han går igenom och de självdestruktiva tillfälliga lösningar han anammar, ända in i slutet som ändå erbjuder en gnutta hopp.”

– Rebecca Kjellberg, BTJ-häftet nr 6, 2021.

Läs mer om August Martinsson