BTJ-häftet recenserar Den förtvivlade hästen på Bråvalla hed

Stig Welinder är professor i arkeologi och har skrivit en underhållande bok i Alf Henriksons anda. Texten är lättsam och väver in sagan tillsammans med vad forskningen säger. Den förtvivlade hästen på Bråvalla hed är illustrerad och har litteraturförteckning samt notapparat. Den bör främst intressera läsare med intresse för nordisk fornhistoria.

Tord Rönnholm, BTJ-häftet nr 22, 2020

Läs mer om Stig Welinder