BTJ-häftet recenserar Dialoger om naturlig religion

”Den livliga dialogformen åskådliggör argument som fortfarande är fullt relevanta i den religionsfilosofiska diskussionen. Denna översättning har gjorts av Robert Callergård (1966–2021), som var filosof och expert på den skotska upplysningsfilosofin. Idéhistorikern Henrik Bohlin har skrivit ett kort men instruktivt förord. Dialoger om naturlig religion är ett ständigt aktuellt verk som kan läsas av alla filosofiintresserade.”

Läs mer om David Hume