BTJ-häftet recenserar Efterklang

”Elisabeth Wärnfeldt är en svensk författare och tidigare operasångerska. Nu har hon skrivit en bok om Torbjörn Iwan Lundquist. […] Boken är poetiskt skriven och innehåller även några dikter. Bitvis är det ganska abstrakt berättat. Emellanåt är innehållet på en rätt djup musikalisk nivå. Är man bara allmänt intresserad av musik är Efterklang troligen för krävande. Har man dock ett större intresse av Torbjörn Iwan Lundquist och den typ av musik han jobbade med är Efterklang värd att kolla upp.”

– Daniel Gustavsson, BTJ-häftet nr 19, 2021.

Läs mer om Elisabeth Wärnfeldt