BTJ-häftet recenserar Fjäder från en katt

”Medan det uppenbart är en välutvecklad värld berättelsen utspelar sig i, har den, vilket romanens omfång kanske kan skvallra om, sällan bråttom med att låta bitarna falla på plats. Snarare används fantasifulla koncept och begrepp till ett främmandegörande av det som först kan te sig begripligt. Med ett poetiskt språk, som bitvis för tankarna till William Gibsons opålitliga och hallucinatoriska framtidsvisioner, skildras en intresseväckande värld där gränsen mellan verklighet och inbillning ständigt är i rörelse, och det är en första del som ger mersmak inför fortsättningen.
Helhetsbetyg: 4.
– Martin Dahlén, BTJ-häftet nr 13, 2021.”

Läs mer om John Garpike