BTJ-häftet recenserar Flätorna

Flätorna är en samtida bygderoman med handlingen förlagd till en fiktionaliserad Enköpingstrakt. […] De litterära motiven är många men bildar en sympatisk speglande väv av livet i byn. Berättarstilen är beskrivande, språket flyter fint och dialogen äger autenticitet. Handlingen är intressant och författarens solidaritet med det genuina och mänskliga uppenbar.

Jan Hansson, BTJ-häftet nr 2, 2021.

Läs mer om Eva Emanuelsson