BTJ-häftet recenserar Håkan Jenner

Det sägs att alla har en bok i sig och när man läser Håkan Jenners reflekterande bok När livet kläds i ord förstärks den hypotesen av att alla i alla fall har berättelser om sitt liv. […] Det är en tänkvärd bok som väcker funderingar om att göra livet och dess förlopp begripligt.

– Helena Kubicek Boye, BTJ-häftet nr 15, 2020.