BTJ-häftet recenserar Han dog med stövlarna på

”Skildringen är ambitiöst och skickligt hopfogad av dokumentära partier med några få dramatiserade avsnitt för att på individnivå levandegöra det dagliga livet. I Örnbergs Svenska ättartal (1888) läser man om Albert som bildat familj med en dotter till en hövding ur ursprungsfolket: ’Regerande furste över indianområde i Alaska.’ Vi får följa familjen genom svält, ond bråd död, förtryck i reservaten och slutligen författarens möte med Alberts avkomlingar 2011.”

– Tor Flensmarck, BTJ-häftet nr 9, 2022

Läs mer om Claes Egnell