BTJ-häftet recenserar Inger Jalmert-Moritz

I den lilla och vackra boken Tankeflykt och minnesfragment har hon samlat just detta, något osorterade, strödda tankar och minnen. Hågkomster från barndomen, från teatern, men också betraktelser från södra Öland där hon gärna vistas. Inga stora omvälvande tankar, men korta poetiska reflektioner som det är en glädje att ta del av.

– Bo Gentili, BTJ-häftet nr 24, 2020.

Läs mer om Inger Jalmert-Moritz