BTJ-häftet recenserar Jag, du, vi

”Dikterna formulerar generellt den skörhet som existensen vilar på. I de olika lagren synliggörs även ett hopp. ’Vi är gjorda för sinnliga odlingar’. I boken finns ett antal svartvita illustrationer. Boken kan med fördel läsas flera gånger. En uttrycksfull och samtidigt tillbakahållen diktsamling med många metaforer som avskalat och nyansrikt balanserar mellan att se och bli sedd i den mötesplats som är tillvarons utgångspunkt.”

– Mats Linderoth, BTJ-häftet nr 14, 2021

Läs mer om Johan Rantala Bonnier