BTJ-häftet recenserar Jimmies bok

”Språket är chosefritt och ömsint, kapitlen är korta och har ett lättfattligt innehåll. Trots att Jimmies bok enbart omfattar cirka 80 sidor är den rik på händelser, möten och tankar som kretsar kring sonens diagnos. Författaren beskriver sina känslor som ensamhet och rädsla, men också glädje och förtröstan.”

– Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 4, 2021

Läs mer om Jennie Thorgren