BTJ-häftet recenserar När virus får makt

Gösta Lempert levererar en samtidsaktuell intressant, tänkvärd och spännande debut. Det finns en initierad insiderkänsla i beskrivandet av miljöerna, karaktärerna och ämnet som lyfter berättelsen, ger en autentisk touch och blir en påtaglig styrka i boken.

– Henric Ahlgren, BTJ-häftet nr 2, 2021

Läs mer om Gösta Lempert